گروه وایت برد و گرین برد ریلی دانشگاهی

وایت برد و گرین برد ریلی دانشگاهی

وایت برد و گرین برد ریلی دانشگاهی

وایت برد و گرین برد ریلی کشویی دارای ورق خارجی رنگ شده ، گوشه پلاستیکی ،  ریل و قرقره آهنی که به صورت سفارشی تولید می شود