گروه وایت بردهای مدیریتی فیلیپ چارت

وایت برد مدیریتی مغناطیسی ( فیلیپ چارت )

وایت برد مدیریتی مغناطیسی ( فیلیپ چارت )

وایت برد مدیریتی ( فیلیپ چارت ) تولید شده از ورق فابریک وایت برد کره ای ، پایه پنج پر و دارای گیره مخصوص کاغذ با قابلیت جذب مگنت
وایت برد مدیریتی شیشه ای مغناطیسی ( فیلیپ چارت )

وایت برد مدیریتی شیشه ای مغناطیسی ( فیلیپ چارت )

وایت برد مدیریتی شیشه ای ( فیلیپ چارت ) مغناطیسی تولید شده از شیشه سکوریت و سوپر کیلیر مخصوص وایت برد ، پایه پنج پر و دارای گیره مخصوص کاغذ با قابلیت جذب مگنت