گروه وایت برد و گرین برد لولایی دو لنگه

وایت برد و گرین برد لولایی دولنگه

وایت برد و گرین برد لولایی دولنگه

تابلو وایت بردوگرین برد لولایی دولنگه، دارای ورق خارجی، فریم آلومینیومی، گوشه پلاستیکی می باشد. کمجا، قابلیت بسته شدن درها جهت امنیت نوشته ها، فضای زیاد نوشتاری پشت و رو