گروه پایه های وایت برد

پایه وایت برد صبا

پایه وایت برد صبا

پایه وایت برد وگرین برد دو ستون صبا ، ساخته شده شده از پروفیل سنگین آهن و رنگ استاتیک ، چرخ دار ، قفل دار، مناسب تابلوهای 120×90 به بالا
پایه وایت برد کلاسیک

پایه وایت برد کلاسیک

پایه وایت برد وگرین برد تک ستون کلاسیک ، ساخته شده شده از پروفیل سنگین آهن و رنگ استاتیک ، چرخ دار ، قفل دار، مناسب تابلوهای 90×60 ، 100×80 و 120×90